Uruchomienie funkcji przyjmowania płatności gotówkowych

  1. W Aplikacji SumUp wybierz ikonę profilu, która znajduje się w górnym rogu ekranu.

  2. Wybierz pozycję „Płatności gotówkowe”.

  3. Włącz ustawienie „Przyjmuj płatności gotówkowe”, aby uaktywnić opcję płatności gotówkowych podczas finalizacji zakupu.

Konfiguracja kasetki na pieniądze

Kasetki na pieniądze można połączyć tylko za pośrednictwem drukarek potwierdzeń kompatybilnych z kasetkami na pieniądze.

  1. Po połączeniu drukarki do potwierdzeń i wydrukowaniu testowego potwierdzenia podłącz kasetkę na pieniądze do gniazda kasetki na pieniądze w drukarce.

  2. W aplikacji SumUp kliknij ikonę profilu w rogu ekranu i pozycję „Drukarka”.

  3. Dotknij „Otwórz kasetkę na pieniądze”, aby przetestować kasetkę na pieniądze.

  4. Opcjonalnie włącz opcję „Otwieraj kasetkę na pieniądze automatycznie”, aby automatycznie otwierać kasetkę na pieniądze po każdej transakcji.

Przyjmowanie płatności gotówkowych

Kiedy wszystko będzie gotowe, czas zacząć akceptować płatności gotówkowe.