Kiedy zażądać obciążenia zwrotnego

Płatności na miejscu, czyli z fizyczną obecnością karty, mogą zostać objęte obciążeniem zwrotnym w następujących okolicznościach:

  • Otrzymane towary lub usługi nie odpowiadały opisowi sprzedawcy, były podrobione lub nigdy nie zostały dostarczone

  • Opłatę pobrano przez pomyłkę lub kilkakrotnie w ramach tej samej płatności

  • Opłatę pobrano pomimo komunikatu o odrzuceniu płatności

Zawsze kontaktuj się najpierw ze sprzedawcą

Obciążenia zwrotne mogą być czasochłonne, często kosztowne i bez gwarancji powodzenia. Zawsze próbuj rozstrzygnąć spór, kontaktując się najpierw ze sprzedawcą.

Rozpoczęcie procesu obciążenia zwrotnego

  1. Poinformuj nasze Biuro Obsługi Klienta o chęci zakwestionowania płatności w ciągu 90 dni od jej dokonania. Wyślemy Ci formularz sporu do wypełnienia.

  2. Wypełnij udostępniony przez nas formularz sporu i prześlij jak najwięcej dokumentów pomocniczych, w tym powiązane potwierdzenia transakcji, faktury lub potwierdzenia e-mail.

Twoją sprawę przekażemy do Mastercard. Rozpatrywanie spraw związanych z obciążeniem zwrotnym może potrwać do 45 dni. O wyniku korzystnym bądź niekorzystnym powiadomimy Cię niezwłocznie.

Co zrobić, jeśli mi się nie powiedzie?

Jeżeli Twój przypadek jest dobrze uzasadniony, możliwe jest drugie obciążenie zwrotne. Może ono potrwać kolejne 45 dni.