Jak zacząć korzystać z Pozycji

Aby zacząć korzystać z funkcji Pozycje w aplikacji, musisz ją włączyć:

 1. Wybierz ikonę profilu w górnym rogu aplikacji.

 2. W tym menu włącz przełącznik „Moje pozycje”.

To wszystko. Możesz wrócić do karty „Płatność”, aby rozpocząć zarządzanie swoimi pozycjami.

Uwaga:

Dodane pozycje zostaną zsynchronizowane w aplikacji SumUp i profilu, a także będą dostępne zarówno w Pozycjach, jak i Fakturach.

Zarządzanie pozycjami i kategoriami

Dostępnymi pozycjami możesz zarządzać dodając, edytując i usuwając pozycje oraz ich warianty. Aby ułatwić sobie porządkowanie pozycji, możesz również tworzyć kategorie i przypisywać do nich swoje pozycje.

 1. Na karcie „Płatność” dotknij symbolu edycji w górnym rogu.

 2. Pojawi się niebieski symbol plusa — dotknij go i wybierz „Kategoria”.

 3. Wprowadź nazwę kategorii i wybierz Gotowe, aby potwierdzić.

  Uwaga: kategorie w sekcji Pozycje są uporządkowane alfabetycznie.

Stawki VAT są wstępnie ustawione według kraju rejestracji, a w każdym przypadku dostępna jest także stawka podatku 0%. Jeśli chcesz dodać, zmienić lub usunąć te stawki, możesz to zrobić następująco:

 1. Po włączeniu opcji „Moje pozycje” dotknij ikony profilu w prawym górnym rogu.

 2. Wybierz „Podatki”.

 3. Wybierz stawkę podatku do zmiany i zmień stawkę lub jej nazwę odpowiednio do potrzeb.

 4. Aby potwierdzić, dotknij niebieskiej parafki w górnym rogu.

Aby dodać nową stawkę, dotknij symbolu plusa pod aktualnymi stawkami. Aby usunąć istniejące stawki, wybierz odpowiednią stawkę, a następnie dotknij przycisku „X” obok niej.

 1. Na karcie „Płatność” dotknij symbolu edycji w górnym rogu.

 2. Pojawi się niebieski symbol plusa — dotknij go i wybierz „Pozycja”.

 3. Spowoduje to wyświetlenie opcji dodania nazwy pozycji, opisu, ceny, zdjęcia i stawki podatku. Można też dodać warianty pozycji oraz przypisać kategorię i kod koloru, co ułatwi organizację pozycji.

 4. Aby zakończyć, dotknij niebieskiej parafki w górnym rogu.

Dotknij przycisku edycji na karcie „Płatność” i wybierz kategorię, którą chcesz edytować lub usunąć.

 • Aby edytować kategorię, po prostu zmień jej nazwę i naciśnij „Gotowe”.

 • Aby usunąć, naciśnij „Usuń”, a następnie potwierdź, wybierając ponownie „Usuń”.

  Uwaga: usunięcie kategorii spowoduje również usunięcie wszystkich jej pozycji. Skorzystaj z powyższej instrukcji edytowania pozycji, aby zmienić ich kategorię.

 1. Naciśnij symbol edycji w górnym rogu karty „Płatność” i wybierz pozycję do edycji.

 2. Pojawi się ekran edycji pozycji, umożliwiający zmianę dowolnego jej aspektu, w tym nazwy, opisu, kategorii, stawki podatku oraz ceny.

  Uwaga: aby zmienić zdjęcie, dotknij bieżącego zdjęcia i wybierz „Zrób zdjęcie” lub „Wybierz z galerii”. Możesz też po prostu usunąć zdjęcie.

 3. Po zakończeniu edycji wystarczy dotknąć niebieskiej parafki, aby potwierdzić.

Aby usunąć pozycję, dotknij czerwonego przycisku „Usuń pozycję” u dołu ekranu edycji.

Zacznij sprzedawać pozycje

Po dodaniu możesz używać pozycji do szybszego sprzedawania za pośrednictwem SumUp.