Uwaga:

Aby uzyskać pomoc przy konfiguracji Terminala 3G, zapoznaj się z artykułem SumUp 3G: Konfiguracja.

Ładowanie

Terminal można naładować za pomocą dołączonego kabla USB typu C, podłączając go do komputera lub innego źródła zasilania. Uwaga: terminal umożliwia przeprowadzanie transakcji w tracie ładowania.

Dostęp do internetu

Terminal SumUp 3G wymaga połączenia internetowego do działania i realizacji płatności. Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną kartę SIM i funkcję Wi-Fi, dzięki czemu możesz połączyć terminal płatniczy przez lokalną sieć komórkową lub Wi-Fi.

Historia transakcji

Wyświetl informacje o wszystkich swoich transakcjach z uwzględnieniem ich szczegółów, takich jak data, godzina i kwota. Możesz tu także szybko sprawdzić status transakcji, zwrotu środków, wypłaty lub obciążenia zwrotnego.

Aby wyświetlić historię transakcji

 1. Przejdź do „Menu”, naciskając strzałkę do góry lub w dół na terminalu płatniczym.

 2. Odnajdź pozycję „Historia transakcji”.

 3. Wybierz transakcję z listy, aby wyświetlić szczegóły transakcji i wypłaty środków.

Zwrot środków z transakcji

Aby dokonać częściowego lub pełnego zwrotu środków bezpośrednio z Terminala 3G, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz transakcję w „Historii transakcji”.

 2. W „Szczegółach transakcji” wybierz transakcję, klikając zielony symbol zaznaczenia na terminalu (wypłata środków zostanie oznaczona symbolem bankowym).

 3. Naciśnij strzałkę w dół, aby przejść do pozycji „Zwróć środki”, i potwierdź, wybierając symbol potwierdzenia.

 4. Wybierz „Pełny zwrot” lub „Częściowy zwrot”. 

 5. Potwierdź chęć dokonania zwrotu środków, podając hasło do Konta SumUp.

Ustawienia

Sprawdź opcje menu Terminala 3G.

Jak przejść do menu

Aby znaleźć opisane poniżej funkcje, przejdź do „Menu”, wybierając strzałkę do góry lub w dół na terminalu płatniczym.

Ustawienia urządzenia

Aby zmienić język terminala płatniczego, wybierz „Ustawienia urządzenia”, a następnie „Zmień język”, gdzie możesz ustawić preferowany język.

Po skonfigurowaniu pierwszego połączenia można zawsze zmienić jego rodzaj, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do pozycji „Ustawienia urządzenia”.

 2. Odnajdź „Rodzaj połączenia”.

 3. Wybierz „Wi-Fi”, „Komórkowe (3G)“ lub „Bluetooth”.

 4. Teraz możesz włączyć lub wyłączyć wybrany typ połączenia.

 5. Aby potwierdzić wybór, naciśnij zielony symbol potwierdzenia na czytniku.

W trybie czuwania terminal płatniczy pozostaje podłączony do sieci, dzięki czemu w każdej chwili jest gotowy do przeprowadzenia transakcji. Aby urządzenie przeszło w tryb uśpienia, wystarczy krótko nacisnąć przycisk zasilania.

Uwaga: po 4 minutach bezczynności terminal płatniczy automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez około 4 sekundy lub do momentu, gdy zgasną 4 zielone diody. W razie wyłączenia urządzenia konieczne będzie ponowne nawiązanie połączenia z siecią komórkową po jego ponownym uruchomieniu.

Ustawienia profilu

Aby wylogować się z terminala płatniczego, wybierz pozycję „Ustawienia profilu”, a następnie „Wyloguj”. Ta opcja jest przydatna w przypadku udostępniania terminala płatniczego pracownikom.

Tutaj znajdziesz ważne informacje na temat bezpiecznego korzystania z terminala płatniczego:

Aby sprawdzić, którego Profilu SumUp używasz aktualnie na Terminalu 3G, przejdź do pozycji „Szczegóły profilu” w menu. Zostanie wyświetlona nazwa Twojej firmy, numer klienta i adres e-mail.

Wprowadź opis sprzedawanych towarów lub usług. Aby włączyć tę opcję na urządzeniu, wybierz „Ustawienia profilu”, a następnie „Opis transakcji”. Tutaj można włączyć daną funkcję, wybierając „Włączone”.

Uwaga: zawsze możesz wyłączyć tę funkcję, wybierając „Wyłączone”.

Aby dodać opis, wystarczy wprowadzić kwotę, a następnie kliknąć zielony przycisk z symbolem potwierdzenia, a na ekranie pojawi się pole opisu. Wprowadź opis i potwierdź go, wybierając „OK” na ekranie lub zielony symbol potwierdzenia na terminalu płatniczym. Urządzenie wyświetli teraz prośbę o użycie karty płatniczej w celu dokonania transakcji.

Jeżeli musisz dodać podatek do produktów, możesz to teraz zrobić, wykonując następujące czynności.

Aby włączyć funkcję podatków, po prostu:

 1. Przejdź do pozycji „Ustawienia profilu”.

 2. Wybierz „Podatki”.

 3. Ustaw je jako „Włączone”.

Aby edytować stawki podatków:

 1. Przejdź do pozycji „Edytuj podatek”.

 2. Ustal stawkę do zmiany.

 3. Wybierz pozycję „Zmień stawkę podatku”.

 4. Wprowadź nową stawkę podatku.

 5. Potwierdź, wybierając zielony symbol potwierdzenia na terminalu płatniczym.

Dowiedz się więcej o przyjmowaniu napiwków za pomocą Terminala 3G, korzystając z naszego przewodnika.