Podłączanie i odłączanie drukarki

Podłączanie Drukarki 3G jest szybkie i łatwe. Wystarczy umieścić górną część Terminala 3G w górnej części drukarki i docisnąć dolną część, aż usłyszysz kliknięcie.

Aby rozłączyć urządzenia, wystarczy nacisnąć przycisk z przodu drukarki, jednocześnie wyciągając terminal płatniczy do góry.

W instrukcji znajduje się więcej porad i wskazówek dotyczących korzystania z Drukarki 3G.