Uwaga:

Pamiętaj, że Solo wymaga połączenia Wi-Fi do aktualizacji podczas konfiguracji.

Jak skonfigurować terminal płatniczy Solo

Po zarejestrowaniu się w SumUp i aktywacji profilu możesz skonfigurować Solo w następujący sposób:

  1. Najpierw włącz Solo przełącznikiem po prawej stronie. Jest to przycisk, który wygląda jak logo SumUp.

  2. Dotknij menu rozwijanego, aby wybrać preferowany język, a następnie kliknij „Zaczynajmy”.

  3. Zaloguj się do swojego Profilu SumUp.

  4. Nastąpi przekierowanie do ustawień Wi-Fi, aby można było połączyć Solo z siecią Wi-Fi.

    Uwaga: Solo może łączyć się tylko z zabezpieczonymi sieciami.

  5. Wyświetli się komunikat dotyczący aktualizacji Solo. Wybierz „Pobierz i zainstaluj”, aby rozpocząć aktualizację. Zajmie to tylko kilka minut.

Po zakończeniu aktualizacji terminal Solo będzie w pełni skonfigurowany i gotowy do przyjmowania płatności.

Uwaga:

Jeśli nie masz jeszcze profilu SumUp, dotknij „Nie mam profilu” na ekranie logowania, aby wyświetlić kod QR. Zeskanuj kod lub wpisz powiązany adres, aby się dowiedzieć, gdzie możesz utworzyć profil SumUp.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje Solo — znajdziesz w nim między innymi informacje o napiwkach, podatkach i rozwiązywaniu problemów.