Žiadosť o informácie

Žiadosť o informácie je všeobecnou žiadosťou o informácie ku konkrétnej transakcii.

O obdržaní takejto žiadosti vás budeme ihneď informovať. Ak takáto situácia náhodou nastane, prečítajte si tento článok a zašlite nám požadované údaje (tieto údaje prepošleme banke držiteľa karty).

Ak je to možné, kontaktujte zákazníka a pokúste sa vyriešiť vzniknutú situáciu priamo s ním. Týmto spôsobom totiž môžete zabrániť podaniu žiadosti o spätnú úhradu.

Oznámenie o podvode

Oznámenie o podvode obdržíme od banky v momente, keď dôjde k strate, krádeži, sfalšovaniu alebo zneužitiu zákazníkovej karty. Po obdržaní tohto oznámenia vám nestrhneme žiadne finančné prostriedky. Pravdepodobnosť podania žiadosti o spätnú úhradu je však veľmi vysoká.

O obdržaní takéhoto oznámenia vás budeme ihneď informovať. Ak je to možné, kontaktujte zákazníka a pokúste sa vyriešiť vzniknutú situáciu priamo s ním. Týmto spôsobom totiž môžete zabrániť podaniu žiadosti o spätnú úhradu.

Žiadosť o informácie a oznámenie o podvode – popis procesu

Graf zobrazujúci celý proces v prípade oznámenia o podvode a žiadosti o informácie:
1. Držiteľ karty požiada o informácie ku konkrétnej transakcii.
2. Banka držiteľa karty požiada obchodníka o viac informácií ku konkrétnej transakcii.
3. Obchodník poskytne požadované informácie.
4. Ak obchodník neposkytne požadované informácie alebo ak nebudú tieto informácie dostatočne podrobné, môže dôjsť k podaniu žiadosti o spätnú úhradu.