Začnite používať online obchod

  1. V rámci svojho SumUp profilu kliknite na možnosť „Online obchod“, ktorú nájdete v menu na ľavej strane obrazovky.

  2. Kliknite na možnosť „Začnite ihneď“.

Vytvorenie online obchodu

Ak chcete upraviť podobu svojho online obchodu, kliknite na možnosť „Domov“, ktorú nájdete v menu s úvodnými nastaveniami. Následne upravte rozloženie a štýl svojho online obchodu.

Kliknite na možnosť „Webová adresa“. Následne pridajte vlastnú doménu a vyberte URL, ktoré budú odkazovať na váš online obchod.

Kliknite na možnosť „Doručenie“ a pridajte spôsob vyzdvihnutia alebo spôsob doručenia vašich položiek.

Spôsob vyzdvihnutia môžete pridať aj neskôr. Zároveň môžete v budúcnosti pridať ďalšie spôsoby doručenia.

Kliknite na možnosť „Položky“ a pridajte položky, ktoré ponúkate.

V prípade potreby môžete v budúcnosti pridať ďalšie položky. Nezabudnite však aktivovať ovládací prvok „Online obchod“ a zároveň dbajte na to, aby ste napísali popis.

Keď už budete mať všetko nastavené, môžete tiež upraviť obchodné podmienky svojho obchodu a zmeniť jazyk obchodu.

Začnite predávať online

Ak ste dokončili všetky kroky, kliknite na možnosť „Otvoriť obchod“. Váš obchod bude následne zverejnený a vy budete môcť predávať svoje položky online.