Zaslanie potvrdenia o platbe

  1. Po uskutočnení transakcie pomocou terminálu Air alebo prijatí platby v hotovosti sa v aplikácii SumUp zobrazí obrazovka s potvrdením. Na tejto obrazovke zadajte kontaktné údaje zákazníka.

  2. Kliknite na možnosť „Odoslať potvrdenie“. Zákazník o chvíľu obdrží požadované potvrdenie o platbe.

Ak na príslušnej obrazovke kliknete na symbol zdieľania nachádzajúci sa v jej hornej časti, potvrdenie budete môcť zdieľať prostredníctvom inej platformy (napr. WhatsApp).

Potvrdenie o platbe môžete v prípade potreby opätovne odoslať prostredníctvom aplikácie alebo svojho SumUp profilu.

Poznámka:

Potvrdenie o platbe je dôkazom toho, že príslušná transakcia skutočne prebehla a môže vám pomôcť v prípade, že obdržíte žiadosť o informácie, oznámenie o podvode alebo žiadosť o spätnú úhradu.

Tlač potvrdenia o platbe

Ak chcete potvrdenie o platbe vytlačiť, prepojte aplikáciu SumUp s tlačiarňou podporujúcou službu Google Cloud Print alebo pripojte Bluetooth tlačiareň.

Poznámka:

S ohľadom na ochranu osobných údajov neukladáme kontaktné informácie, ktoré boli použité pri odoslaní potvrdenia. Informácie, ktoré považujete za dôležité, si preto nezabudnite niekam zapísať.