Úprava potvrdení o platbe

  1. Otvorte prehliadač, prihláste sa k svojmu SumUp profilu a kliknite na symbol profilu v pravom hornom rohu obrazovky.

  2. Vyberte možnosť „Potvrdenia o platbe“.

  3. Kliknutím vyberte rôzne časti potvrdenia a upravte príslušné údaje. Napr. pridajte adresu, upravte kontaktné údaje alebo pridajte špeciálny odkaz pre zákazníkov.

Úprava údajov na potvrdení o platbe nijako neovplyvní údaje uložené v rámci vášho SumUp profilu (osobné údaje, kontaktné údaje, údaje o vašej spoločnosti).

Prečo by som mal upraviť potvrdenia o platbe?

Ak na potvrdenia o platbe pridáte aktuálne informácie o vašej spoločnosti, zákazník bude vedieť príslušnú platbu identifikovať omnoho jednoduchšie a je len veľmi malá šanca, že by požiadal o spätnú úhradu.