Zobrazenie a sťahovanie prehľadov

  1. Prihláste sa k svojmu SumUp profilu a v menu na ľavej strane obrazovky kliknite na možnosť „Domov“.

  2. Vyberte možnosť „Všetky prehľady“.

  3. Pomocou modrého tlačidla v ľavom hornom rohu obrazovky vyberte požadované obdobie.

  4. Kliknite na názov prehľadu, ktorý chcete exportovať.

Aké prehľady máte k dispozícii?

Vo faktúre s transakčnými poplatkami je uvedená celková výška transakčných poplatkov za príslušný mesiac. Túto sumu nemusíte platiť, pretože už bola strhnutá z platieb, ktoré sme vám poukázali. Keďže sme poskytovateľom platobných služieb, naše poplatky sú oslobodené od DPH.

Faktúru vám každý mesiac zašleme prostredníctvom e-mailu, a to spoločne s mesačným prehľadom poukázaných platieb.

Prehľad poukázaných platieb je zoznamom všetkých kartových transakcií, ktoré vám boli poukázané. V tomto prehľade nájdete dátumy poukázania platieb a informácie o súvisiacich transakčných poplatkoch.

Prečítajte si viac o prehľadoch poukázaných platieb.

V prehľade tržieb nájdete kompletný zoznam všetkého, čo ste v danom časovom období predali. Prehľad tržieb obsahuje podrobné informácie o vašej obchodnej činnosti. Tieto informácie sú zoradené podľa kategórií, spôsobov platby či konkrétnych zamestnancov.

Tento prehľad si môžete stiahnuť ako PDF súbor a v prípade potreby ho môžete predložiť na príslušnom úrade.

Prehľad predaja je záznamom vašej obchodnej činnosti za určité časové obdobie.

V tomto dokumente, ktorý čerpá informácie aj zo sekcie Položky, nájdete údaje o počte predaných položiek, spôsoboch platby či daňových kategóriách.

Prehľad transakcií obsahuje všetky transakcie vrátane platieb kartou, platieb v hotovosti a refundácií.

Pri jednotlivých transakciách nájdete ich stav, spôsob platby, typ zákazníkovej karty a popis (ak bol pridaný).