Bezpečné prijímanie platieb

Spätné úhrady môžu nastať v prípade, že zákazník nie je spokojný s produktom alebo službou. Ak chcete zaistiť, aby bol zákazník spokojný s vaším tovarom a službami, poskytnite podrobný opis položky, aby zákazník presne vedel, čo kupuje. 

Na svojich webových stránkach alebo profiloch na sociálnych sieťach jednoznačne uvádzajte, že zákazníci by mali na nákup tovaru alebo služieb používať len svoju vlastnú kreditnú alebo debetnú kartu.

Ak chce zákazník uskutočniť platbu kreditnou alebo debetnou kartou spoločnosti/korporácie, požiadajte o zaslanie kópie potvrdenia o platbe účtovníkovi oddelenia spoločnosti.

Pri prijímaní platieb cez telefón zadajte celú sumu platby. Nerozdeľujte sumu do niekoľkých menších transakcií, aby ste sa vyhli bezpečnostným limitom karty zákazníka. Bolo by to v rozpore so všeobecnými podmienkami našich partnerských bánk.

Po vyúčtovaní platby pošlite zákazníkovi potvrdenie o platbe

Nezabúdajte, že pri platbách na diaľku je riziko spätných úhrad alebo podvodov vyššie. Aj keď sú platby zabezpečené pomocou bezpečnostnej technológie 3D, odporúčame, aby ste ich prednostne vždy spracovávali pomocou terminálu.

Chráňte svoje podnikanie

Informujte zákazníkov o tom, že v bankových výpisoch budú ich platby označené ako SUMUP *VÁŠ OBCHODNÝ NÁZOV*.

Váš názov musí byť vo výpise zákazníka jasne rozpoznateľný. Ak to tak nie je, tu si prečítajte, ako upraviť spôsob zobrazovania vášho obchodného názvu v bankových výpisoch zákazníkov.

Ak by vznikol problém, dajte zákazníkovi vedieť, že sa musí najprv pokúsiť problém vyriešiť s vami.

Pri vybavovaní refundácií vždy vracajte peniaze priamo späť na kartu použitú pri platbe. Ak musíte vrátiť peniaze v hotovosti, šekom alebo prevodným príkazom, uistite sa, že vám zákazník potvrdí podpisom, že refundáciu dostal.

Do svojich záznamov si ukladajte faktúry, potvrdenia o platbe a prípadne aj kópie zmlúv.

Ak predávate tovar online, využívajte služby, ktoré umožňujú sledovanie zásielok a potvrdzovanie ich doručenia. Odkazy na sledovanie zásielok posielajte zákazníkom hneď, ako ich budete mať k dispozícii.

Ak dôjde k oneskoreniu počas prepravy, dajte zákazníkovi vedieť čo najskôr alebo mu dajte možnosť požiadať o refundáciu. Uchovávajte si záznamy o doručení každého tovaru.

Ak spracovávate transakciu s vysokou hodnotou, požiadajte zákazníka, aby vyplnil vyhlásenie klienta, ktoré si môžete stiahnuť nižšie.

Dbajte na to, aby boli vaše obchodné podmienky riadne viditeľné na webovej stránke alebo platforme, ktorú používate pri predaji svojich produktov (nezobrazujte ich až pri platbe). Súčasťou obchodných podmienok by mali byť aj informácie týkajúce sa dodania a refundácií. 

Pred schválením objednávky sa môžete e‑mailom alebo telefonicky spojiť so zákazníkom a uistiť sa, že je platba platná. Ak sa vám so zákazníkom nepodarí spojiť pre nesprávne kontaktné údaje, môže to znamenať, že je transakcia podvodná.

Skutočnosť, že sa spojíte so zákazníkom, neznamená, že ide držiteľa karty. Buďte obozretní pred nejasnými a neobvyklými vyjadreniami. 

Ak sa zdá, že platba je podozrivá, okamžite ju vráťte. Podrobnosti môžete prípadne poslať aj nám, aby sme o probléme vedeli.