Správa položiek

Katalóg položiek môžete upravovať podľa potreby. Pridávajte nové a odstraňujte neaktuálne položky, upravujte existujúce položky alebo vytvárajte rôzne varianty. Všetky zmeny budú ihneď viditeľné aj v aplikácii SumUp.

Poznámka:

Položky môžete spravovať aj v rámci aplikácie SumUp.

Ak chcete pridať novú položku, prihláste sa k svojmu SumUp profilu a postupujte nasledovne:

 1. V sekcii „Položky“ kliknite na možnosť „Nová položka“.

 2. Zadajte názov a cenu položky a nahrajte jej fotografiu (nepovinné).

 3. Vyberte daňovú sadzbu.

 4. Kliknutím na možnosť „Uložiť zmeny“ uložte položku.

Ak chcete vytvoriť viacero verzií rovnakej položky a ku každej z nich chcete pridať iný popis a cenu, využite možnosť „Pridať variant“. Poznámka: daňové sadzby môžete spravovať iba v aplikácii SumUp.

Ak chcete pridať alebo zmeniť fotografiu položky, prihláste sa k svojmu SumUp profilu a postupujte nasledovne:

 1. V sekcii „Položky“ kliknite na symbol úpravy nachádzajúci sa vedľa príslušnej položky.

 2. Ak chcete nahrať novú fotografiu, kliknite na možnosť „Pridať fotografiu“.

 3. Ak chcete fotografiu zmeniť, kliknite na ňu a vyberte možnosť „Zmeniť fotografiu“. Následne vyberte súbor a kliknite na možnosť „Otvoriť“.

 4. Po dokončení úprav kliknite na možnosť „Uložiť zmeny“.

Ak chcete upraviť alebo odstrániť položku, prihláste sa k svojmu SumUp profilu a postupujte nasledovne:

 1. V sekcii „Položky“ kliknite na symbol úpravy nachádzajúci sa vedľa príslušnej položky.

 2. Zobrazí sa obrazovka „Upraviť položku“, na ktorej môžete upraviť názov, kategóriu, fotografiu, popis, cenu a daňovú sadzbu.

 3. Po dokončení úprav kliknite na možnosť „Uložiť zmeny“.

Ak chcete položku odstrániť, na obrazovke „Upraviť položku“ kliknite na možnosť „Odstrániť položku“.

 1. Prihláste sa k svojmu SumUp profilu a v menu na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť „Domov“.

 2. Kliknite na možnosť „Položky“.

Správa kategórií

V prípade potreby môžete položky zoskupiť do rôznych kategórií. Pri predaji ich tak nájdete omnoho jednoduchšie.

Prvá kategória s názvom „Kategória“ bude vytvorená automaticky. Pri vytváraní ďalšej kategórie postupujte nasledovne:

 1. V sekcii „Položky“ kliknite na možnosť „Nová kategória“.

 2. Zadajte názov kategórie.

 3. Pre potvrdenie kliknite na možnosť „Uložiť“.

Odteraz budete môcť akékoľvek nové alebo existujúce položky zaradiť do tejto kategórie.

 1. V sekcii „Položky“ kliknite na 3 bodky nachádzajúce sa vedľa príslušnej kategórie.

 2. Vyberte možnosť „Premenovať“ a upravte názov.

 3. Po dokončení úprav kliknite na možnosť „Aktualizovať“.

Ak chcete kategóriu odstrániť, na obrazovke „Položky“ vyberte možnosť „Odstrániť“. Nezabudnite, že pri odstránení kategórie budú odstránené aj všetky položky, ktoré sa v nej nachádzajú.

Poznámka:

Added items will sync across the SumUp App and profile and will also be available on both the Items and Invoices too.