Úprava nastavení profilu

Prečítajte si viac o poukazovaní platieb a následne vyberte, akým spôsobom vám budeme zasielať finančné prostriedky, ktoré prijmete.

Svoje bankové údaje môžete kedykoľvek zmeniť. Dbajte na to, aby boli vždy správne a aktuálne.

Pre svojich zamestnancov môžete vytvoriť profily, ktoré budú pripojené k vášmu profilu. Každý zamestnanec bude mať svoje vlastné unikátne prihlasovacie údaje a bude môcť robiť iba to, čo mu dovolíte.

Ak aktivujete možnosť zadania prepitného, vaši zákazníci vás budú môcť oceniť v prípade, že budú spokojní. Po aktivácii funkcie môžete zároveň určiť to, či bude zákazníkom navrhnutá určitá výška prepitného.

Upravte svoje potvrdenia o platbe (napr. pridajte logo) a zároveň upravte popis platby (to, akým spôsobom bude vaše obchodné meno uvedené na zákazníkovom výpise z účtu).

Zákazník by mal vedieť identifikovať každú platbu, ktorú uskutočnil, a preto dbajte na to, aby poznal vašu značku. Vo veľkej miere tým znížite pravdepodobnosť žiadostí o spätnú úhradu.

Akým spôsobom môžem prijímať platby?

Prečítajte si viac o tom, akým spôsobom môžete prijímať platby pomocou riešení od SumUp a zistite, ako upraviť príslušné nastavenia.