Prečo bolo zariadenie zablokované?

Zariadenie je vybavené špeciálnym bezpečnostným mechanizmom, ktorý sa aktivuje v prípade, že zaznamená pokus o neoprávnenú manipuláciu. Po jeho aktivácii bude zariadenie natrvalo uzamknuté.

So zariadením manipulujte opatrne, dbajte na to, aby vám nespadlo a nevystavujte ho silným nárazom alebo extrémnym teplotám. V opačnom prípade totiž môže dôjsť k aktivácii uvedeného mechanizmu.