Pridanie spôsobov doručenia

  1. V rámci svojho SumUp profilu kliknite na možnosť „Online obchod“, ktorú nájdete v menu na ľavej strane obrazovky.

  2. Vyberte „Nastavenia“ a potom „Doprava a vyzdvihnutie“.

  3. Kliknite na možnosť „Pridať spôsob doručenia“.

  4. Zadajte názov spôsobu doručenia, kliknite na možnosť „Pridať miesto“ a vyberte krajiny, do ktorých budete posielať zásielky. Následne kliknite na možnosť „Uložiť“.

  5. Zadajte cenu za doručenie. Ak hodnota objednávky presiahne určitú sumu, môžete ponúknuť doručenie zadarmo.

  6. Pridajte dodatočné informácie (napr. štandardná doba doručenia alebo spôsoby, akými budete zákazníka informovať). Tieto informácie zákazník obdrží aj v e-maili s potvrdením objednávky.

  7. Kliknite na možnosť „Uložiť“.

V prípade potreby môžete zmeniť to, akým spôsobom bude zákazník informovaný o stave svojej objednávky.

Pridanie spôsobov vyzdvihnutia

Ak chcete zákazníkom umožniť to, aby si vyzdvihli svoju objednávku, pridajte spôsoby vyzdvihnutia.