Ako môžem overiť svoj profil?

Od nášho registračného tímu obdržíte e-mail, v ktorom vás budeme žiadať o naskenovanú kópiu alebo fotografiu nasledujúcich dokumentov:

  • Doklad totožnosti (napr. strana s fotografiou a strana s podpisom vo vašom pase alebo obe strany vášho vodičského preukazu)

  • Dokument s vašou adresou (napr. účet za energie, výpis z vášho bankového účtu alebo nájomná zmluva – dokument

    nesmie byť starší ako 6 mesiacov)

Poznámka:

Časom od vás môžeme požadovať aj ďalšie dokumenty, a to vrátane dokumentov dokazujúcich to, že podnikáte (napr. faktúra, vizitka, webová stránka spoločnosti a pod.).

Nahranie dokumentov

  1. Otvorte svoj SumUp profil a kliknite na symbol profilu, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

  2. Vyberte možnosť „Dokumenty“.

Doklad totožnosti nahrajte v sekcii „Overenie identity“ a dokument s vašou adresou nahrajte v sekcii „Overenie adresy“. Náš tím všetky dokumenty overí a následne vás bude kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Požiadavky týkajúce sa dokumentov

Totožnosť

  • Doklad totožnosti musí byť platný. Zároveň sa na ňom musí nachádzať dostatočne kvalitná fotografia obchodníka, ktorý si príslušný SumUp profil vytvoril.

  • Meno, pod ktorým je obchodník v rámci SumUp zaregistrovaný, sa musí zhodovať s menom na všetkých dokumentoch.

Formát

  • Ak ako doklad totožnosti poskytujete váš pas: dbajte na to, aby ste nám poskytli stranu s fotografiou aj stranu s podpisom (v prípade, že ide o dve samostatné strany).

  • Nahrané obrázky musia byť v dostatočnej kvalite a zároveň na nich musí byť vidieť celý dokument.

Dokumenty/obrázky musia byť menšie ako 10 MB. V prípade, že sa vám dokumenty/obrázky nepodarí nahrať alebo v prípade, že sú príliš veľké, zašlite ich nášmu registračnému tímu prostredníctvom e-mailu.