Ako prebieha overovanie?

Po registrácii bude spustený proces eKYC (elektronické overenie zákazníka), v rámci ktorého bude overená vaša adresa a totožnosť. Vo väčšine prípadov prebehne overenie automaticky.

Ak od vás budeme potrebovať ďalšie dokumenty, budeme vás kontaktovať.

Dodatočné dokumenty potrebné pri overovaní

Jeden z členov nášho tímu vás môže požiadať o to, aby ste prostredníctvom svojho SumUp profilu nahrali určité dokumenty. Tieto dokumenty budú použité pri overovaní.

  • Doklad totožnosti – napríklad strana s fotografiou a strana s podpisom vo vašom pase alebo obe strany vášho vodičského preukazu

  • Dokument s vašou adresou – napríklad účet za energie, výpis z vášho bankového účtu alebo nájomná zmluva (dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov)

Všetky dokumenty musia byť dobre čitateľné, platné a musí na nich byť meno a fotografia majiteľa príslušného SumUp profilu.

Dodatočné dokumenty

Časom od vás môžeme požadovať aj ďalšie dokumenty, a to vrátane dokumentov dokazujúcich to, že podnikáte (napr. faktúra, vizitka, webová stránka spoločnosti a pod.).