Prístup k histórii predaja

Stav minulých transakcií môžete rýchlo a jednoducho skontrolovať vo vašej histórii predaja vo svojom SumUp profile, v aplikácii alebo v SumUp 3G či Solo. Tu je návod, ako ho môžete nájsť.

 1. Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol na termináli SumUp 3G prejdite do ponuky.

 2. Pomocou šípok sa presuňte na možnosť „História transakcií“ a stlačte zelený symbol potvrdenia.

 3. Zobrazí sa prehľad, v ktorom budú vaše transakcie zoradené od tých najnovších.

 4. Vyhľadajte požadovanú transakciu a stlačte zelený symbol potvrdenia.

Nezabúdajte, že terminál 3G môže zobrazovať iba transakcie spracované pomocou 3G. Úplný zoznam nájdete v aplikácii alebo vo svojom SumUp profile.

 1. In the SumUp app, tap on the "Sales" tab.

 2. Potom buď prechádzajte zoznamom a nájdite príslušnú transakciu, alebo ju nájdite pomocou funkcie vyhľadávania.

 1. Vo svojom SumUp profile klepnite na ľavom paneli na Predaj, čím sa zobrazí história predaja.

 2. Podrobnosti môžete zobraziť kliknutím na jednotlivé transakcie. Vyskakovacie okno vpravo zobrazí aj časovú os transakcie a poukázanie platieb, ako aj všetky predané položky.

Na vyhľadanie konkrétnej transakcie použite filter alebo zadajte jej kód do vyhľadávača v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na termináli Solo klepnite na šípku v hornej časti obrazovky alebo ju potiahnite nadol.

 2. Vyberte možnosť História predaja.

 3. Klepnutím vyberte príslušnú transakciu.

Ako nájsť konkrétnu transakciu

Pomocou možností filtra môžete vyhľadať konkrétnu transakciu. Do vyhľadávacieho riadka v SumUp profile alebo aplikácii zadajte konkrétne ID transakcie alebo popis položky, alebo použite nasledujúce možnosti filtra vo svojom profile.

Vytvorte zamestnanecké profily a potom sledujte históriu predaja jednotlivých zamestnancov jednoduchým zadaním ich mena alebo e‑mailovej adresy do príslušného poľa.

Poznámka: Táto možnosť filtra sa zobrazí, len ak sú povolené zamestnanecké profily.

Transakcie môžete filtrovať podľa toho, či platba prebehla kartou alebo v hotovosti.

Transakcie môžete vyfiltrovať na základe ich aktuálneho stavu, aby ste zistili, ktoré transakcie boli úspešné, ktoré zlyhali a či boli vyplatené, refundované alebo spätne uhradené.

Ďalšie informácie o stavoch transakcií nájdete v našom sprievodcovi.

Váš profil vám umožní prezrieť si každú transakciu, ktorú ste uskutočnili odvtedy, čo ste začali využívať služby spoločnosti SumUp. Pomocou filtra dátumu môžete určiť obdobie a uľahčiť nájdenie konkrétnej transakcie.

Vyberte prednastavený filter času, napríklad minulý týždeň alebo minulý mesiac, alebo vytvorte vlastné obdobie.

Moje prehľady

Účtovníctvo vám zjednoduší prístup k rôznym prehľadom, ktoré si môžete stiahnuť. Ďalšie informácie o tom, ako si vyžiadať prehľady poukázaných platieb, nájdete na tejto stránke.