Používanie SumUp profilu

Vďaka domovskej obrazovke si udržíte prehľad o svojom SumUp profile. Táto obrazovka je centrálnym bodom, z ktorého sa dostanete do najdôležitejších sekcií, a to vrátane sekcií umožňujúcich správu katalógu položiek, zobrazenie histórie predaja alebo sťahovanie prehľadov.

V sekcii „SumUp Card“ môžete spravovať finančné prostriedky zasielané na vašu SumUp Card. Prostredníctvom tejto sekcie môžete uskutočňovať prevody, zablokovať svoju kartu alebo si môžete zobraziť údaje o svojom účte. Viac informácií o SumUp Card nájdete v tomto článku.

Ak si chcete zobraziť všetky informácie týkajúce sa vášho profilu, kliknite na príslušný symbol v pravom hornom rohu obrazovky. Následne budete môcť upraviť rôzne typy údajov (údaje o vašom bankovom účte, osobné údaje, údaje o vašej spoločnosti alebo údaje týkajúce sa overenia vašej totožnosti).

V tejto sekcii môžete zároveň spravovať nastavenia týkajúce sa ochrany súkromia alebo nastavenia poukazovania platieb, prípadne si môžete zmeniť svoje heslo alebo spravovať zamestnanecké profily.