Úprava informácií v profile

V tomto článku nájdete viac informácií o tom, ako zmeniť údaje o vašej spoločnosti, ako napríklad jej názov, sídlo, právnu formu či osobu s podpisovým právom.

V tomto článku nájdete viac informácií o tom, ako zmeniť vašu adresu alebo meno majiteľa profilu.

V tomto článku nájdete viac informácií o tom, ako zmeniť vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Dbajte na bezpečnosť svojho profilu a aktualizujte svoje heslo vždy, keď to bude potrebné.

Úprava ďalších nastavení

Nezabudnite, že v prípade potreby môžete upraviť aj nastavenia ďalších funkcií (prepitné, zamestnanecké profily a pod.).