Aktivácia a nastavenie PIN kódu

  1. Otvorte svoj SumUp profil a v menu na ľavej strane obrazovky kliknite na možnosť „Firemný účet“.

  2. Vyberte možnosť „Karta“ a kliknite na „Aktivovať“.

  3. Overte svoju kartu zadaním posledných štyroch číslic z jej čísla a následne kliknite na možnosť „Potvrdiť“.

  4. Zadajte štvorciferný PIN kód a kliknite na možnosť „Potvrdiť“.

Po aktivácii karty budú všetky platby poukazované priamo na ňu. Spôsob poukazovania platieb však môžete v budúcnosti kedykoľvek zmeniť (na poukazovanie bankovým prevodom).

Poznámka:

Svoj PIN kód môžete kedykoľvek zmeniť v rámci svojho SumUp profilu.