Vytvorenie zoznamu kontaktov v rámci SumUp profilu

Konkrétny kontakt môžete uložiť počas toho, ako budete uskutočňovať prevod. Prosím, nezabudnite, že kontakt bude uložený iba v prípade, že prevod prebehne.

Vytvorenie zoznamu kontaktov v aplikácii SumUp

Konkrétny kontakt môžete uložiť počas toho, ako budete uskutočňovať prevod. Prosím, nezabudnite, že kontakt bude uložený iba v prípade, že prevod prebehne.