Pred pripojením

Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie kompatibilné, či máte nabitý platobný terminál a mobilný telefón a či je verzia vašej aplikácie SumUp aktuálna.

Obnovte Bluetooth vášho platobného terminálu

Ak je vaše zariadenie kompatibilné a váš platobný terminál je nabitý, no napriek tomu sa nemôžete pripojiť, pokúste sa obnoviť spojenie.

  1. Vypnite na svojom telefóne alebo tablete Bluetooth.

  2. Zatvorte v svojom zariadení aplikáciu SumUp.

  3. Uistite sa, že sa platobný terminál nenabíja. Potom platobný terminál vypnite podržaním tlačidla napájania na približne 3 sekundy.

  4. Opäť stlačte a podržte tlačidlo napájania, až kým na obrazovke neuvidíte „Pustite pre BT“ a kým nebudete počuť pípnutie. Potom tlačidlo napájania pustite.

  5. Chvíľku počkajte a potom manuálne pripojte svoje zariadenie.

Ďalšie riešenie problémov

Ak bluetooth spojenie stále nefunguje, pokúste sa obnoviť váš platobný terminál aj zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Ak sa pripájate k telefónu alebo tabletu, môžete sa tiež pokúsiť vymazať vyrovnávaciu pamäť vašej bluetoothovej aplikácie v nastaveniach vášho telefónu alebo tabletu.

Stále máte problém s pripojením?

Platobný terminál môže byť zablokovaný alebo nemusí fungovať správnym spôsobom. Prečítajte si viac o tom, čo máte v takomto prípade robiť.