Pred pripojením

V prvom rade sa uistite, že je vaše zariadenie kompatibilné. Následne skontrolujte, či je aplikácia SumUp aktualizovaná a či ste nabili platobný terminál a mobilné zariadenie.

Reštartovanie funkcie Bluetooth na termináli Air

Ak sa nedokážete pripojiť aj napriek tomu, že je vaše zariadenie kompatibilné a terminál Air je nabitý, skúste reštartovať pripojenie.

  1. Vypnite funkciu Bluetooth na svojom smartfóne alebo tablete.

  2. Zatvorte aplikáciu SumUp.

  3. Uistite sa, že sa platobný terminál nenabíja. Podržaním vypínača terminál vypnite – držať ho budete musieť približne 3 sekundy.

  4. Opäť stlačte a držte vypínač terminálu. Vypínač uvoľnite až v momente, keď zaznie pípnutie a na displeji uvidíte nápis „Release for BT“.

  5. Počkajte na druhé pípnutie a následne manuálne pripojte svoje zariadenie.

Stále máte problém s pripojením?

Platobný terminál môže byť zablokovaný alebo nemusí fungovať správnym spôsobom. Prečítajte si viac o tom, čo máte v takomto prípade robiť.