Pridanie spôsobov vyzdvihnutia

  1. V rámci svojho SumUp profilu kliknite na možnosť „Online obchod“, ktorú nájdete na domovskej obrazovke.

  2. Kliknite na možnosti „Nastavenia“ a „Doručenie a vyzdvihnutie“.

  3. Kliknite na možnosť „Pridať spôsob vyzdvihnutia“, ktorú nájdete v časti „Vyzdvihnutie“.

  4. Zadajte názov spôsobu vyzdvihnutia. Maximálna dĺžka je 80 znakov.

  5. Zadajte názov spôsobu vyzdvihnutia a uveďte adresu.

  6. V prípade potreby pridajte dodatočné informácie (napr. za akú dlhú dobu bude objednávka pripravená).

  7. Na potvrdenie kliknite na tlačidlo „Uložiť“.

V prípade potreby môžete zmeniť to, akým spôsobom bude zákazník informovaný o stave svojej objednávky.

Pridanie spôsobov doručenia

Ak chcete objednávky zasielať, môžete pridať aj spôsoby doručenia.