Otvorenie CSV šablóny

CSV šablónu, slúžiacu na import položiek, si najskôr stiahnite. Následne ju otvorte v programe, v ktorom ju môžete upraviť (napr. Microsoft Excel alebo Google Sheets).

Používanie CSV súborov

CSV súbory slúžia na zbieranie a formátovanie údajov. Ak ich chcete upraviť, musíte ich najskôr otvoriť v špeciálnom programe (Microsoft Excel alebo Google Sheets).

Zadanie údajov o položke

Údaje o položke zadajte do nasledujúcich stĺpcov v CSV súbore. Polia vyznačené tučným písmom sú povinné. CSV súbor je v angličtine, ale väčšinu polí môžete vyplniť v akomkoľvek jazyku.

 • Item name – názov príslušnej položky (napr. tričko).

 • Variations – pomenujte a vytvorte jednoduché varianty položky (napr. malý, stredný, veľký).

 • Option set 1, 2, 3, 4 – využite funkciu viacrozmerné varianty a pomenujte a vytvorte komplexné súbory variantov (napr. veľkosť, farba, materiál).

 • Option 1, 2, 3, 4 – ak vytvárate viacrozmerné varianty, zadajte príslušné možnosti, ktoré budú automaticky skombinované. Príklad: (veľkosť) malý, stredný, veľký; (farba) červená, modrá, zelená; (materiál) bavlna, menčester, džínsovina.

 • Is variation visible (Yes/No) – viacrozmerné varianty, ktoré ste vytvorili pomocou súborov možností, môžete zobraziť („Yes“) alebo skryť („No“).

Varianty pridávajte jeden riadok pod riadok s pôvodnou položkou.

 • Price – aktuálna cena položky alebo variantu.

 • On sale in Online Store? – ak má byť položka označená ako zlacnená, napíšte „Yes“. Ak ide o štandardnú cenu položky, napíšte „No“.

 • Regular price (before sale) – ak je položka označená ako zlacnená, zadajte pôvodnú cenu. Zákazníci budú vďaka tomu vedieť, koľko ušetria.

 • Tax rate (%) – daňová sadzba v prípade tejto položky alebo variantu.

Ak používate varianty, vyššie uvedené údaje zadajte len do riadku priradeného k variantom. Riadok priradený k položke nechajte prázdny.

 • Track inventory? – ak chcete sledovať skladové zásoby v prípade položky alebo variantu, napíšte „Yes“. V opačnom prípade napíšte „No“.

 • Quantity – počet kusov (položky alebo variantu), ktoré máte v sklade. Toto pole je povinné v prípade, že aktivujete sledovanie skladových zásob.

 • SKU – unikátne skladové číslo, ktoré slúži na sledovanie položiek alebo variantov.

Ak používate varianty, vyššie uvedené údaje zadajte len do riadku priradeného k variantom. Riadok priradený k položke nechajte prázdny.

 • Display item in Online Store? (Yes/No) – ak chcete položku zobraziť v online obchode, napíšte „Yes“. V opačnom prípade napíšte „No“.

 • SEO title (Online Store only) – názov položky, ktorý sa zobrazí pri vyhľadávaní pomocou Googlu. Vďaka tomuto názvu možno položku nájsť jednoduchšie.

 • SEO description (Online Store only) – popis položky, ktorý sa zobrazí pri vyhľadávaní pomocou Googlu. Vďaka tomuto popisu možno položku nájsť jednoduchšie.

Ak používate varianty, vyššie uvedené údaje zadajte len do riadku priradeného k variantom. Riadok priradený k položke nechajte prázdny.

Po úprave nezabudnite súbor uložiť vo formáte CSV. Postupujte pri tom nasledovne: Microsoft Excel alebo Google Sheets.

Import položiek

Po vyplnení šablóny môžete jednotlivé položky importovať.