Prečo transakcia neprebehla úspešne? (najčastejšie dôvody)

Naše platobné terminály sú kompatibilné s kartami od rôznych vydavateľov, avšak i v tomto prípade existujú určité výnimky. Zoznam podporovaných vydavateľov nájdete tu.

Problém môže nastať pri zadaní zlého PIN kódu, dosiahnutí denného platobného limitu alebo nedostatku finančných prostriedkov. Transakcia bude neúspešná aj v prípade, že je čip v karte poškodený či demagnetizovaný alebo v prípade, že kartu vyberiete z terminálu predčasne.

Ak príslušný problém pretrváva, požiadajte zákazníka o to, aby kontaktoval svoju banku a overil si, či jeho karta nebola zablokovaná alebo zmrazená.

Ak počas uskutočňovania transakcie zatvoríte aplikáciu, platba môže byť prerušená. V takomto prípade opätovne spustite aplikáciu a príslušnú transakciu zopakujte.

Platnosť platobného odkazu vyprší po 30 dňoch, takže akýkoľvek pokus o uskutočnenie transakcie po uplynutí tohto limitu bude automaticky neúspešný. Ak takáto situácia nastane, zákazníkovi zašlite úplne nový platobný odkaz. Nemusíte sa pritom báť žiadnych dodatočných poplatkov – v prípade SumUp totiž vždy platíte iba za transakcie, ktoré prebehli úspešne.

Uistite sa, že máte stabilné pripojenie na internet a transakciu uskutočnite ešte raz.

Ak je signál stále slabý, presuňte sa bližšie k WiFi routeru. Ak používate mobilné dáta, presuňte sa do exteriéru alebo bližšie k dverám alebo oknu.

Ak nebude váš profil overený, platby budete môcť prijímať iba dovtedy, kým nedosiahnete príslušný limit, ktorý bol zavedený z bezpečnostných dôvodov.

Nemusíte sa však báť. Vo väčšine prípadov je overenie veľmi rýchlym a automatickým procesom. Viac informácií o overovacom limite a o možnosti urýchlenia príslušného procesu nájdete tu.

Minimálna výška transakcie je 1 €. Ak ste zadali nižšiu sumu, transakcia bude automaticky zrušená.

Platba kartou musí byť dokončená do určitého času. Ak tento časový limit vyprší, transakcia bude zrušená a vy budete musieť príslušnú platbu zopakovať.

Čo sa stane, keď transakcia neprebehne úspešne?

Informácia o tom, že transakcia neprebehla úspešne sa v reálnom čase zobrazí v aplikácii SumUp alebo na vašom platobnom termináli. Príslušnú platbu následne nájdete aj v histórii predaja, kde bude označená červeným krížikom.

Viac informácií o rôznych stavoch transakcií nájdete tu.