Upozorňovanie na objednávky: úprava nastavení

  1. Otvorte svoj SumUp profil a v menu na ľavej strane obrazovky kliknite na možnosť „Online obchod“.

  2. Kliknite na možnosti „Nastavenia“ a „Zasielanie informácií“.

  3. Presuňte sa nižšie a pomocou príslušných ovládacích prvkov aktivujte alebo deaktivujte zasielanie e-mailov a push upozornení. Po kliknutí na možnosť „Upraviť príjemcov“ budete môcť vybrať osoby, ktorým bude zaslaný e-mail.