Inštalácia aktualizácie

  1. Otvorte aplikáciu SumUp a v rohu obrazovky kliknite na ikonu profilu.

  2. Vyberte možnosť „Platobný terminál“ a uistite sa, že je SumUp Air pripojený.

  3. Kliknutím na terminál, ktorý používate, spustite vyhľadávanie aktualizácií. Ak bude nejaká aktualizácia k dispozícii, na obrazovke sa zobrazí príslušná správa.

Nevidíte žiadne aktualizácie?

Uskutočnite transakciu a obnovte tak spojenie terminálu so serverom. Následne opätovne spustite vyhľadávanie aktualizácií.