Stav všetkých uskutočnených transakcií môžete v prípade potreby skontrolovať v histórii predaja.

Vďaka čomu spoznám, že transakcia prebehla úspešne?

Pri používaní riešení od SumUp v reálnom čase uvidíte, či transakcia prebehla úspešne. Príslušná informácia sa totiž zobrazí na vašom platobnom termináli a v aplikácii SumUp.

Úspešne uskutočnená transakcia bude v aplikácii SumUp a vo vašom SumUp profile vyzerať nasledovne.

  1. Transakcia prebehla úspešne.

  2. Transakcia prebehla úspešne a príslušné finančné prostriedky boli poukázané na váš bankový účet.

  3. Transakcia prebehla úspešne a príslušné finančné prostriedky boli poukázané na vašu SumUp Card.

  4. Transakcia bola refundovaná.

Ak chcete vedieť viac o konkrétnej transakcii, kliknite na ňu. Následne uvidíte digitálne potvrdenie o platbe.

Vďaka čomu spoznám, že transakcia neprebehla úspešne?

Informácia o tom, že transakcia neprebehla úspešne sa v reálnom čase zobrazí v aplikácii SumUp a na vašom platobnom termináli. Dôvodom môže byť to, že karta bola zamietnutá, časový limit vypršal alebo Bluetooth pripojenie zlyhalo.

  1. Transakcia neprebehla úspešne.

  2. V prípade transakcie bola podaná žiadosť o spätnú úhradu.

Dôležité:

Ak nebude transakcia dokončená v rámci určitého časového limitu, z bezpečnostných dôvodov bude zrušená.