Nahranie dokumentov

  1. V rámci svojho SumUp profilu kliknite na možnosť „Nahrať dokumenty“ (nájdete ju na banneri, ktorý sa zobrazí v hornej časti obrazovky).

  2. Nahrajte dokumenty do príslušnej sekcie. Jednotlivé dokumenty musia mať menej ako 10 MB.

O úspešnom spracovaní dokumentov vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Kontrola dokumentov môže trvať niekoľko dní.

Žiadny banner nevidím

Banner umožňujúci nahranie dokumentov sa zobrazí iba v prípade, že ho musíte použiť. Dokumenty nahrávajte iba vtedy, keď vás o to požiadame.