Refundácia platby

  1. V rámci svojho SumUp profilu kliknite na možnosť „Predaje“, ktorú nájdete na ľavej strane domovskej obrazovky.

  2. Kliknite na možnosť „Predaje“ a vyberte transakciu, ktorú chcete refundovať.

  3. Kliknite na symbol kruhovej šípky v pravom spodnom rohu obrazovky. Týmto spôsobom spustíte proces refundácie.

  4. Zadajte sumu, ktorú chcete refundovať (celá suma alebo iba jej časť) a kliknite na možnosť „Ďalej“.

  5. Zadajte svoje heslo a potvrďte refundáciu kliknutím na možnosť „Potvrdiť“.

Pri refundácii by ste mali príslušné finančné prostriedky vrátiť na kartu, ktorá bola použitá pri platbe. Iným spôsobom postupujte iba v prípade, že vám to dovolil držiteľ karty.

Ak chcete, aby mohli platby refundovať aj vaši zamestnanci, upravte ich oprávnenia.

Dokedy môžem refundovať platbu?

Možnosť refundácie nemusí byť dostupná v prípade niektorých transakcií, ktoré boli uskutočnené pred viac ako 90 dňami. Dôvodom sú technické obmedzenia tretích strán.

Refundácia po poukázaní platby

Ak chcete refundovať transakciu, musíte mať k dispozícii dostatočné množstvo nepoukázaných finančných prostriedkov. Ak ich k dispozícii nemáte, budete musieť počkať dovtedy, kým neprijmete ďalšie platby.

Transakčný poplatok vám bude naúčtovaný až po poukázaní platby. Za platby, ktoré refundujete pred poukázaním, nebudete platiť nič.

Akým spôsobom funguje čiastočná refundácia platby?

Čiastočne môžete refundovať väčšinu platieb. V prípade transakcií, pri ktorých bola použitá karta American Express, však bude táto možnosť k dispozícii až neskôr (počkať budete musieť aspoň jeden deň).