Ako prebieha poukazovanie platieb?

Úspešne prijaté finančné prostriedky (po odpočítaní transakčného poplatku) zašleme na zvolený bankový účet alebo na váš firemný účet od SumUp (poukazovanie na druhý deň).

Ak chcete vedieť, kde sa vaše peniaze nachádzajú, skontrolujte stav poukázanej platby. Ak potrebujete prehľadné informácie pre svojho účtovníka, zobrazte si prehľad poukázaných platieb.

Úprava nastavení poukazovania platieb

Ak chcete zmeniť, kedy a kde vám budeme zasielať vaše peniaze, upravte nastavenia poukazovania platieb.

Kedy obdržím finančné prostriedky?

Vyberte, ako často vám máme zasielať finančné prostriedky:

  • Denne – každý deň, okrem víkendov a štátnych sviatkov.

  • Týždenne – každý pondelok. 

  • Mesačne – každý tretí pracovný deň v nasledujúcom mesiaci.

Ak máte bankový účet od tretej strany, pripísanie odoslaných finančných prostriedkov môže trvať 2 – 3 pracovné dni.

Poukazovanie platieb môže ovplyvniť refundácie

Ak chcete refundovať transakciu, musíte mať k dispozícii dostatočné množstvo nepoukázaných finančných prostriedkov.