Ako a kedy vám budú zaslané finančné prostriedky?

Poukázané platby sú štandardne zasielané na váš bankový účet (po odpočítaní transakčného poplatku). Nastavenia a frekvenciu poukazovania však môžete kedykoľvek zmeniť. Platby môžu byť napríklad zasielané na váš firemný účet od SumUp, a to už na druhý deň.

Štandardne je zvolená denná frekvencia poukazovania platieb. Prijaté finančné prostriedky tak budú k dispozícii 2 – 3 pracovné dni po tom, čo uskutočníte transakciu. Frekvenciu poukazovania platieb však môžete kedykoľvek upraviť:

  • Denná – každý deň, okrem víkendov a štátnych sviatkov

  • Týždenná – každý utorok 

  • Mesačná – každý tretí pracovný deň v nasledujúcom mesiaci

Štandardne je zvolená denná frekvencia poukazovania platieb. Prijaté finančné prostriedky tak budú k dispozícii 2 – 3 pracovné dni po tom, čo uskutočníte transakciu. Frekvenciu poukazovania platieb však môžete kedykoľvek upraviť:

  • Denná – každý deň, okrem víkendov a štátnych sviatkov

  • Týždenná – každý utorok 

  • Mesačná – každý tretí pracovný deň v nasledujúcom mesiaci

Ak chcete vedieť, kedy a kde sme zaslali vaše finančné prostriedky, skontrolujte stav jednotlivých poukázaných platieb. Ak chcete zistiť, prečo môže byť poukazovanie platieb oneskorené, prečítajte si tento článok.

Poznámka:

Ak chcete refundovať transakciu, musíte mať k dispozícii dostatočné množstvo nepoukázaných finančných prostriedkov.