Kedy požiadať o spätnú úhradu?

Platby na mieste (platby s prítomnosťou karty) môžete spochybniť v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak sa tovar, ktorý ste obdržali, nezhoduje s uvádzaným popisom. Ak nie je produkt pravý alebo ak vám nebol doručený.

  • Ak vám bola suma naúčtovaná omylom alebo viackrát.

  • Ak bola transakcia označená ako zamietnutá, ale aj napriek tomu vám boli príslušné finančné prostriedky strhnuté.

Vždy najskôr kontaktujte obchodníka

Spracovanie žiadosti o spätnú úhradu môže trvať dlho. Zároveň ide o nákladný proces, ktorý môže skončiť neúspechom. Z tohto dôvodu sa daný problém pokúste najskôr vyriešiť priamo s obchodníkom.

Ako požiadať o spätnú úhradu?

  1. Do 90 dní od uskutočnenia transakcie kontaktujte náš tím zákazníckej podpory a informujte ho o tom, že chcete spochybniť platbu. Náš tím vám následne zašle príslušný formulár.

  2. Vyplňte formulár používaný pri spochybnení transakcie. Okrem neho nám pošlite aj akékoľvek dodatočné dokumenty potvrdzujúce vaše tvrdenia (napr. potvrdenia o platbe, faktúry alebo e-mailovú komunikáciu).

Príslušné dokumenty zašleme Mastercard. Spracovanie vašej žiadosti o spätnú úhradu môže trvať až 45 dní. O výsledku celého procesu vás budeme informovať hneď, ako to bude možné.

Čo robiť v prípade zamietnutia žiadosti?

Ak máte presvedčivé dôkazy, môžete podať druhú žiadosť o spätnú úhradu. Jej spracovanie však môže trvať ďalších 45 dní.