Aktualizácia údajov o spoločnosti

Zašlite nám e-mail obsahujúci dokumenty potvrdzujúce typ vašej spoločnosti a napíšte nám dôvod tejto zmeny. V určitých prípadoch vás môžeme požiadať o zaslanie dodatočných dôkazov. O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Aktuálne údaje nájdete vo svojom SumUp profile. Stačí kliknúť na menu v hornom rohu obrazovky a vybrať možnosti „Informácie o profile“ a „Údaje o vašej spoločnosti“.

Zmena osobných údajov

V prípade potreby môžete upraviť aj svoje osobné údaje, ako napríklad adresu alebo meno majiteľa profilu.