Poznámka:

Viac informácií o zmene vašich osobných údajov nájdete v tomto článku.

Zmena údajov o spoločnosti

Zašlite nám e-mail, ktorý bude obsahovať nasledovné dokumenty alebo informácie:

  • Ak nie ste živnostník: kópiu oficiálneho potvrdenia o zápise vašej spoločnosti, ktoré bude obsahovať nové obchodné meno alebo sídlo.

  • Ak ste živnostník: kópiu faktúry od vášho dodávateľa alebo odkaz na internetovú stránku potvrdzujúcu to, že podnikáte (oficiálna webová stránka/oficiálny profil na Facebooku).

O úspešnej zmene údajov vás budeme informovať.

Ak chcete zmeniť osobu s podpisovým právom k firemnému SumUp profilu, zašlite nám prostredníctvom e-mailu nasledovné dokumenty: kópiu dokladu totožnosti výkonného riaditeľa/majiteľa spoločnosti (v súlade s údajmi uvedenými v obchodnom registri) a kópiu splnomocnenia podpísaného výkonným riaditeľom/majiteľom spoločnosti, v ktorom bude uvedené meno osoby, ktorej má byť podpisové právo udelené.

O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Pre pridanie vášho IČ DPH kontaktujte náš tím zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu. O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Poznámka: vaše IČ DPH začína dvoma písmenami (kód vašej krajiny), za ktorými nasleduje 10 čísiel.

Viac informácií o zmene údajov na potvrdení o platbe nájdete tu.

Žiadosti o zmenu právnej formy budú posudzované jednotlivo. V žiadosti, ktorá musí byť zaslaná e-mailom, uveďte dôvod tejto zmeny a priložte k nej kópiu nového potvrdenia o zápise spoločnosti. O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Poznámka: v určitých prípadoch od vás môžeme požadovať ďalšie dokumenty.

Viac informácií o zmene údajov týkajúcich sa vášho bankového účtu nájdete tu.

Viac informácií o zmene obchodného mena na výpise z bankového účtu zákazníka nájdete tu.

Uzatvorenie SumUp profilu

Pre uzatvorenie alebo vymazanie vášho SumUp profilu, prosím, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu. Vo svojej žiadosti nezabudnite uviesť to, či si prajete svoj SumUp profil uzatvoriť alebo vymazať.

Poznámka:

Po uzatvorení vášho profilu si už nebudete môcť stiahnuť prehľady transakcií a poukázaných platieb. Pred odoslaním vašej žiadosti sa preto uistite, že ste si všetky dôležité informácie a dokumenty uložili.