Poznámka:

Poznámka:

Poskytovatelia platobných služieb účtujú za spätnú úhradu nevratný poplatok vo výške 10 €. Pravdepodobnosť spätnej úhrady znížite tým, že budete pri prijímaní platieb na diaľku dodržiavať príslušné opatrenia a tým, že budete prijímať platby bezpečným spôsobom.

Podrobnejšie informácie o spätných úhradách

Spätná úhrada nasleduje po tom, čo zákazník alebo jeho banka spochybní konkrétnu kartovú transakciu. V princípe tak ide o žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov.

Priebeh spätnej úhrady býva zvyčajne veľmi komplikovaný. Z tohto dôvodu sme pre vás pripravili podrobný popis tohto procesu a inštrukcie týkajúce sa toho, akým spôsobom sa môžete brániť.

Ak chcete žiadosť o spätnú úhradu spochybniť, musíte to spraviť do termínu, ktorý určil poskytovateľ platobných služieb. Na akékoľvek e-maily, ktoré od nás obdržíte, preto reagujte včas.

Spätná úhrada môže nasledovať aj po obdržaní žiadosti o informácie alebo oznámenia o podvode (slúžia na získanie informácií o podozrivej alebo neznámej transakcii).