Poznámka:

V nasledujúcich prípadoch nemusí byť prevod zamietnutý okamžite. Môže však byť pozdržaný, pretože od vás budeme potrebovať podrobnejšie informácie.

Prekročenie limitu

Pri odosielaní finančných prostriedkov z vášho firemného účtu platia určité limity. Ak tieto limity prekročíte, prevod nebude uskutočnený.

  • 15 000 €/prevod

  • 25 000 €/deň

  • 75 000 €/mesiac

Zmena limitov v prípade karty

Ak chcete uvedené limity upraviť, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory. Nezabudnite však, že v určitých prípadoch to nebude možné.

Nesprávne údaje o príjemcovi

Prevod nebude uskutočnený v prípade, že zadáte nesprávne údaje o príjemcovi. Ak k takejto situácii dôjde, uistite sa, že máte k dispozícii správne bankové údaje a prevod zopakujte.

Účet príjemcu bol uzatvorený alebo nepodporuje určité typy prevodov

Na niektoré účty možno finančné prostriedky odoslať iba určitým typom prevodov. Ak účet príjemcu spadá do tejto kategórie, váš prevod môže byť zamietnutý.

Dôvodom zamietnutia prevodu môže byť aj to, že je účet príjemcu uzatvorený. Príjemcu preto kontaktujte ešte pred odoslaním finančných prostriedkov a uistite sa, že môže váš prevod prijať.

Nedostatok finančných prostriedkov

Prevod nebude uskutočnený v prípade, že na účte nemáte dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Skontrolujte svoj aktuálny zostatok a v prípade potreby preveďte peniaze na svoj firemný účet. Prevod následne uskutočnite ešte raz.

Overovanie alebo spracovávanie prevodu

S ohľadom na vašu bezpečnosť pravidelne kontrolujeme uskutočňované prevody. Overovanie môže trvať niekoľko dní, takže váš prevod môže byť oneskorený. Nemusíte sa však ničoho báť – vaše finančné prostriedky sú v bezpečí a budú odoslané hneď, ako sa uistíme, že je všetko v poriadku.

Stav prevodu môžete kedykoľvek skontrolovať v sekcii Firemný účet, ktorú nájdete v správe svojho profilu alebo v aplikácii SumUp.