Pripojenie k WiFi sieti

 1. Vyberte požadovaný jazyk.

 2. Terminál sa vás spýta, či sa chcete pripojiť k WiFi sieti. Stlačením zeleného symbolu potvrdenia zvoľte možnosť „Áno“.

 3. Terminál začne vyhľadávať WiFi siete.

 4. Pomocou šípok nahor/nadol vyberte požadovanú sieť.

 5. Svoju voľbu potvrďte stlačením zeleného symbolu potvrdenia.

 6. Zadajte heslo k príslušnej WiFi sieti a kliknite na možnosť „OK“.

Terminál sa pripojí k vybranej sieti a vy sa budete môcť následne prihlásiť.

Dôležité

V prípade starších verzií platobného terminálu SumUp 3G nebudete môcť využiť možnosť WiFi pripojenia. Po zapnutí sa terminál automaticky pripojí k mobilnej sieti a vy budete môcť začať prijímať platby.

Pripojenie k mobilnej sieti

Vďaka zabudovanej SIM karte sa terminál dokáže pripojiť k mobilnej sieti s najlepším signálom. Pri jeho používaní tak budete mať k dispozícii neobmedzené množstvo dát úplne zadarmo a nebudete musieť platiť žiadne dodatočné poplatky.

SIM kartu, ktorá je súčasťou platobného terminálu, nevymieňajte ani s ňou nijak nemanipulujte. V opačnom prípade by terminál mohol prestať fungovať.

 1. Zapnite platobný terminál SumUp 3G.

 2. Vyberte požadovaný jazyk.

 3. Terminál sa vás spýta, či sa chcete pripojiť k WiFi sieti. Pomocou šípky nadol zvoľte možnosť „Teraz nie“ a stlačte zelený symbol potvrdenia.

Terminál sa pripojí k mobilnej sieti s najlepším signálom.

Problémy so SIM kartou

Ak k vytvoreniu spojenia nedôjde a na termináli sa zobrazí správa „Chyba pripojenia“, vyskúšajte nasledovné riešenia:

 • Zariadenie reštartujte. Vypnite terminál podržaním vypínača (držte ho približne 4 sekundy alebo do momentu, kým 4 zelené LED kontrolky nezhasnú). Počkajte niekoľko sekúnd a zariadenie následne opäť zapnite.

 • Skúste sa presunúť na iné miesto – ideálne do otvoreného priestoru alebo na miesto v blízkosti okna.