Poznámka:

Ak ste terminál Solo ešte nenastavili, prečítajte si tento návod.

Prijímanie platieb pomocou terminálu Solo

 1. Zapnite terminál Solo pomocou vypínača, ktorý sa nachádza na pravej strane zariadenia.

 2. Zadajte účtovanú sumu (minimálne 1,00 €) a kliknite na možnosť „Zaplatiť“.

  • Pred kliknutím na možnosť „Zaplatiť“ zvoľte možnosť „Pridať popis“ a zadajte popis, pomocou ktorého budete môcť transakciu lepšie identifikovať.

  • Ak ste aktivovali prepitné, po kliknutí na možnosť „Zaplatiť“ bude môcť zákazník pridať prepitné v ľubovoľnej výške alebo si bude môcť vybrať jednu z ponúkaných možností. Ak chcete zadané prepitné odstrániť, kliknite na možnosť „Upraviť prepitné“. Ak chcete pokračovať, kliknite na možnosť „Zaplatiť“.

 3. Keď sa na displeji zobrazí nápis „Priložte alebo vložte kartu“, požiadajte zákazníka o platbu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 4. Niektoré platby bude musieť zákazník potvrdiť svojím PIN kódom.

Potvrdenie o platbe

Po uskutočnení transakcie sa na displeji zobrazí možnosť odoslania digitálneho potvrdenia o platbe prostredníctvom e-mailu alebo SMS.

 1. Ak chcete zaslať digitálne potvrdenie o platbe, zvoľte možnosť „SMS“ alebo „E-mail“.

 2. Zadajte zákazníkovo telefónne číslo alebo jeho e-mailovú adresu a kliknite na možnosť „Hotovo“.

 3. Zobrazí sa potvrdenie daného úkonu. Kliknutím na možnosť „Hotovo“ sa vráťte do košíka.