Zrušenie jedného prevodu

  1. V rámci svojho SumUp profilu kliknite na možnosť „Firemný účet“, ktorú nájdete v menu na ľavej strane obrazovky.

  2. Rozbaľte sekciu s nadchádzajúcimi platbami, ktorú nájdete pod aktuálnym zostatkom.

  3. Vyberte platbu, ktorú chcete zrušiť. Následne kliknite na možnosť „Zrušiť túto platbu“.

  4. Zrušenie platby potvrďte kliknutím na možnosť „Zrušiť platbu“.

Ako získať späť odoslané finančné prostriedky?

Finančné prostriedky, ktoré boli odoslané omylom, môžete získať späť iba so súhlasom príjemcu. Prípadné spory musia byť vyriešené samostatne.

Zrušenie všetkých nadchádzajúcich prevodov

  1. V rámci svojho SumUp profilu kliknite na možnosť „Firemný účet“, ktorú nájdete v menu na ľavej strane obrazovky.

  2. Rozbaľte sekciu s nadchádzajúcimi platbami, ktorú nájdete pod aktuálnym zostatkom.

  3. Vyberte platbu v sérii, ktorú chcete zrušiť. Následne kliknite na možnosť „Spravovať naplánovanú platbu“.

  4. Kliknite na možnosť „Zrušiť budúce platby“.

  5. Zrušenie všetkých budúcich platieb v rámci daného harmonogramu potvrďte kliknutím na možnosť „Zrušiť“.

Poznámka:

Pred zrušením platby sa nezabudnite dohodnúť s príslušným príjemcom. V opačnom prípade by ste mohli dostať pokutu.