Poznámka:

Ceny a poplatky sa môžu počas rôznych špeciálnych akcií líšiť. Všetky aktuálne ponuky nájdete na našej webovej stránke.

Cena zariadení

Platobný terminál Air stojí 39 € (cena je bez DPH a zahŕňa doručenie).

Transakčné poplatky

Mesačných poplatkov ani zmluvnej viazanosti sa báť nemusíte. Platiť budete iba percentuálny poplatok v rozumnej výške, a aj to iba za transakcie, ktoré uskutočníte. Inými slovami, ak neprijmete žiadne platby, nebudete platiť nič.

Pri prijímaní platieb pomocou našich terminálov účtujeme nasledujúci poplatok:

  • Debetné karty: 1,95 %

  • Kreditné karty/NFC platby: 1,95 %

Poznámka: v prípade niektorých krajín účtujeme iné poplatky. Vy však budete vždy platiť transakčný poplatok platný pre krajinu, v ktorej ste si svoj SumUp profil zaregistrovali, a to aj v prípade, že použijete svoj terminál v zahraničí.

NFC platby môžu byť spracované ako platby kreditnými alebo debetnými kartami. Viac informácií nájdete tu.

Praktické informácie o poplatkoch

Naše poplatky za kartové transakcie sú vždy fixné a pokrývajú transakčné poplatky a všetky ostatné ďalšie náklady, takže vám budú vždy účtované iba vyššie uvedené sadzby.

Platíte iba za každú úspešne zrealizovanú transakciu – v prípade zamietnutia platby neúčtujeme žiadny poplatok. Žiadny poplatok neúčtujeme ani v prípade zaevidovania platby v hotovosti (prostredníctvom aplikácie alebo terminálu).

Transakčné poplatky sú oslobodené od DPH.