Poznámka:

Poznámka:

Ceny a poplatky sa môžu počas rôznych špeciálnych akcií líšiť. Všetky aktuálne ponuky nájdete na našej webovej stránke.

Cena zariadení

Transakčné poplatky

Mesačných poplatkov ani zmluvnej viazanosti sa báť nemusíte. Platiť budete iba percentuálny poplatok v rozumnej výške, a aj to iba za transakcie, ktoré uskutočníte. Inými slovami, ak neprijmete žiadne platby, nebudete platiť nič.

Pri prijímaní platieb pomocou našich terminálov účtujeme nasledujúci poplatok:

  • Debetné karty: 1,95 %

  • Kreditné karty/NFC platby: 1,95 %

Poznámka: v prípade niektorých krajín účtujeme iné poplatky. Vy však budete vždy platiť transakčný poplatok platný pre krajinu, v ktorej ste si svoj SumUp profil zaregistrovali, a to aj v prípade, že použijete svoj terminál v zahraničí.

NFC platby môžu byť spracované ako platby kreditnými alebo debetnými kartami. Viac informácií nájdete tu.

Praktické informácie o poplatkoch

Naše poplatky za kartové transakcie sú vždy fixné a pokrývajú transakčné poplatky a všetky ostatné ďalšie náklady, takže vám budú vždy účtované iba vyššie uvedené sadzby.

Platíte iba za každú úspešne zrealizovanú transakciu – v prípade zamietnutia platby neúčtujeme žiadny poplatok. Žiadny poplatok neúčtujeme ani v prípade zaevidovania platby v hotovosti (prostredníctvom aplikácie alebo terminálu).

Transakčné poplatky sú oslobodené od DPH.