Aktivácia inteligentného prepitného

  1. Otvorte aplikáciu SumUp a v dolnom rohu obrazovky kliknite na možnosť „Viac“.

  2. Vyberte možnosť „Prepitné“.

  3. Uistite sa, že ste aktivovali možnosti „Štandardné prepitné“ a „Inteligentné prepitné“.

Úprava ponúkanej výšky prepitného

Po aktivácii inteligentného prepitného sa budú pri sumách rovných alebo väčších ako 10 € štandardne zobrazovať hodnoty vo výške 10 %, 15 % a 20 %. Pri menších sumách sa budú zobrazovať hodnoty 1 €, 2 € a 3 €. Tieto nastavenia však môžete v aplikácii SumUp zmeniť.

  1. Otvorte aplikáciu SumUp a v dolnom rohu obrazovky kliknite na možnosť „Viac“.

  2. Vyberte možnosť „Prepitné“.

  3. Po aktivácii štandardného prepitného a inteligentného prepitného kliknite na výšku prepitného alebo na symbol úpravy, ktorý sa nachádza v hornom rohu obrazovky.

  4. Zadajte požadovanú percentuálnu hodnotu a svoje zadanie potvrďte kliknutím na ovládací prvok v hornom rohu obrazovky.

Poznámka:

Úprava ponúkanej výšky prepitného v aplikácii SumUp ovplyvní iba terminál Air. V prípade terminálov Solo a 3G sa nič nezmení.