Zmena bankových údajov

  1. Prihláste sa k svojmu SumUp profilu a kliknite na symbol profilu v pravom hornom rohu obrazovky.

  2. Vyberte možnosť „Údaje o profile“.

  3. Vyberte možnosť „Bankové údaje“ a následne „Zmena údajov o bankovom spojení“.

  4. Zadajte informácie o kompatibilnom bankovom účte a pokračujte.

  5. Na telefóne číslo, priradené k vášmu profilu, zašleme overovací kód. Zadajte ho a potvrďte zmenu.

Obdržíte automatické potvrdenie o zmene údajov. Pri poukazovaní platieb bankovým prevodom bude tento účet označený ako prednastavený.

Neobdržali ste overovací kód?

Ak ste overovací kód neobdržali, skontrolujte a v prípade potreby upravte svoje telefónne číslo.

Zmena majiteľa účtu

Zašlite nám e-mail, v ktorom nás požiadate o zmenu majiteľa účtu. K e-mailu priložte výpis z bankového účtu (nesmie byť starší ako 6 mesiacov), na ktorom budú uvedené nasledujúce informácie:

  • Meno majiteľa účtu

  • Váš IBAN

  • Názov vašej banky alebo jej logo

  • Dátum vystavenia výpisu z bankového účtu

Meno majiteľa účtu a majiteľa profilu musí byť rovnaké

Ste živnostník? Meno priradené k bankovému účtu (pripojenému k vášmu SumUp profilu) sa musí zhodovať s menom majiteľa profilu alebo s názvom vašej spoločnosti.