Špecifiká zamestnaneckých profilov

Jednotliví zamestnanci sa budú prihlasovať pomocou svojej e-mailovej adresy a svojho vlastného hesla. Zamestnanci nemôžu vidieť alebo upravovať údaje vo vašom profile a nemôžu ani pridať ďalší bankový účet. Platby budú vždy poukázané na bankový účet priradený k vášmu hlavnému profilu.

Nastavenia katalógu položiek sú podriadené nastaveniam hlavného profilu. Zamestnanci tak nemôžu aktivovať alebo deaktivovať zobrazenie položiek v košíku a zároveň nemôžu spravovať položky či kategórie.

Zamestnanecké profily môžete spravovať v rámci svojho profilu alebo prostredníctvom aplikácie. V prípade potreby ich môžete aktivovať alebo deaktivovať, spravovať ich oprávnenia alebo k nim môžete vytvárať nové heslá. Tieto profily nie je možné odstrániť, ale iba deaktivovať. Dôvodom je to, že sú k nim priradené záznamy o konkrétnych transakciách.

Vytváranie zamestnaneckých profilov a spravovanie oprávnení

Zamestnanecké profily môžete vytvoriť v rámci svojho SumUp profilu alebo prostredníctvom aplikácie. Nezabudnite, že s ich pomocou môžete zamestnancom povoliť to, aby mohli refundovať transakcie alebo aby si mohli zobraziť celkovú históriu predaja.

 1. Otvorte aplikáciu SumUp a v hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu profilu.

 2. Kliknite na možnosť „Zamestnanci“ a následne na „Pridať nového zamestnanca“.

 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Pomocou týchto údajov sa bude váš zamestnanec prihlasovať.

 4. Ak chcete, označením príslušných políčok povoľte zamestnancovi to, aby mohol refundovať transakcie alebo aby si mohol zobraziť celkovú históriu predaja.

  Poznámka: tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Stačí, aby ste otvorili sekciu Zamestnanci v rámci svojho profilu alebo aplikácie, zvolili zamestnanca a označili alebo odznačili príslušné políčka.

 5. Celý proces dokončite kliknutím na možnosť „Pridať zamestnanca“.

 1. Otvorte svoj SumUp profil a kliknite na symbol profilu, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

 2. Vyberte možnosť „Zamestnanci“.

 3. V hornej časti obrazovky kliknite na modré tlačidlo „Pridať nového zamestnanca“.

 4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Pomocou týchto údajov sa bude váš zamestnanec prihlasovať.

 5. Ak chcete, označením príslušných políčok povoľte zamestnancovi to, aby mohol refundovať transakcie alebo aby si mohol zobraziť celkovú históriu predaja.

  Poznámka: tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Stačí, aby ste otvorili sekciu Zamestnanci v rámci svojho profilu alebo aplikácie, zvolili zamestnanca a označili alebo odznačili príslušné políčka.

 6. Celý proces dokončite kliknutím na možnosť „Pridať zamestnanca“.

Prehľad predajov v prípade jednotlivých zamestnancov

 1. Otvorte svoj SumUp profil a v menu na ľavej strane obrazovky kliknite na možnosť „Domov“.

 2. Vyberte možnosť „Predaje“.

 3. Kliknite na položku „Zamestnanci“ v menu v hornej časti obrazovky.

 4. Zadajte e-mailovú adresu zamestnanca a kliknite na možnosť „Použiť“.

V prípade potreby môžete pri vyhľadávaní zadať dátum a čas, spôsob platby alebo stav transakcie.