Ochrana vašich dát

Všetky dáta, ktoré platobné terminály od SumUp spracovávajú, sú ihneď zašifrované a bezpečne odoslané na naše servery. Vaše dáta sú tak v bezpečí bez ohľadu na to, či ste pripojený k verejnej alebo súkromnej sieti.

Naše servery sa nachádzajú v riadne zabezpečenom zariadení a všetci naši zamestnanci sú povinní dodržiavať prísne bezpečnostné zásady. Všetok softvér a hardvér od SumUp je v súlade – v mnohých prípadoch i nadštandardne – s prísnym bezpečnostným štandardom PCI-DSS (Payment Industry Data Security Standard). Štandard PCI-DSS, ktorým sa riadia všetci veľkí vydavatelia kreditných kariet, sa týka bezpečnosti transakcií, ktoré boli uskutočnené kreditnými kartami.

Viac informácií o tom, čo robiť v prípade straty alebo krádeže terminálu Air nájdete tu. Viac informácií o tom, čo robiť v prípade straty alebo krádeže terminálu 3G nájdete tu.