Rýchle nastavenie platobného terminálu

Terminál Air bude nájdený automaticky v prípade, že pri uskutočňovaní transakcie vyberiete ako spôsob platby možnosť „Platobný terminál“. Pripojiť ho však môžete aj manuálne.

  1. Zapnite terminál Air pomocou tlačidla, ktoré sa nachádza na pravej strane zariadenia.

  2. Otvorte aplikáciu SumUp a kliknite na ikonu profilu v hornom rohu obrazovky.

  3. Vyberte možnosť „Platobný terminál“ a uistite sa, že je ovládací prvok pri možnosti „Prijímať platby pomocou terminálu“ aktívny.

  4. Kliknite na možnosť „Pripojiť platobný terminál“.

  5. Uistite sa, že sa trojciferné číslo v aplikácii zhoduje so sériovým číslom na zadnej strane platobného terminálu. Následne kliknite na možnosť „Pripojiť“.

  6. LED kontrolky na termináli Air zablikajú (potvrdenie pripojenia a synchronizácie s mobilným zariadením). Ak nebudete terminál používať, prepne sa do pohotovostného režimu, ale zostane pripojený.

Niečo nefunguje tak, ako má? Zistite, ako riešiť problémy s pripojením alebo si prečítajte rôzne tipy a triky týkajúce sa používania terminálu Air.

Ďalšie nastavenia

Ak chcete po uskutočnení transakcie vytlačiť potvrdenie o platbe alebo chcete vytlačiť potvrdenie k staršej transakcii, pripojte tlačiareň a upravte príslušné nastavenia.

Ak chcete prijímať platby v hotovosti ešte jednoduchším spôsobom, pripojte pokladničnú zásuvku a upravte príslušné nastavenia. Dôležité: systém bude fungovať iba po pripojení k aplikácii.

Začnite prijímať platby kartou

Hotovo? V tom prípade môžete pomocou svojho terminálu začať prijímať platby kartou.