Poznámka:

Prečítajte si článok obsahujúci viac informácií o prehľadoch poukázaných platieb.

Opätovné zaslanie alebo export prehľadu

 1. Prihláste sa k svojmu SumUp profilu a v menu na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť „Domov“.

 2. Kliknite na možnosť „Všetky prehľady“. V okne „Poukázané platby a poplatky“, ktoré nájdete na pravej strane obrazovky, následne kliknite na možnosť „Prehľad poukázaných platieb“.

 3. Zobrazí sa okno, v ktorom si budete môcť vybrať medzi mesačným alebo denným prehľadom.

  1. Kliknite na možnosť „Denný“ a vyberte deň.

  2. Kliknite na možnosť „Mesačný“ a vyberte mesiac a rok.

 4. Zvoľte, či chcete súbor exportovať alebo odoslať.

  • Export: v časti „Úkon“ vyberte možnosť „Exportovať súbor“ a následne kliknite na modré tlačidlo „Exportovať súbor“ nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu.

  • Odoslanie: vyberte možnosť „Odoslať na e-mail“, zadajte požadovanú e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo „Odoslať súbor“ nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu.

   Poznámka: ak chcete pridať viacerých príjemcov, oddeľte jednotlivé e-mailové adresy čiarkou.

Dôležité:

V prípade denného prehľadu vyberte dátum poukázania platby a nie dátum transakcie alebo deň, kedy boli peniaze pripísané na váš bankový účet. Denné prehľady za aktuálny deň alebo mesačné prehľady za aktuálny mesiac nie je možné vygenerovať.

Vyhľadanie konkrétnej poukázanej platby

 1. Prihláste sa k svojmu SumUp profilu a v menu na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť „Domov“.

 2. Vyberte možnosť „Poukazovanie platieb“.

 3. Vyhľadajte požadovanú poukázanú platbu (podľa dátumu, spôsobu poukázania, sumy alebo identifikačného čísla).

 4. Kliknutím na poukázanú platbu si zobrazte podrobné informácie.

 5. Ak si chcete stiahnuť prehľad, kliknite na možnosť „Exportovať“.